Leasing na urządzenia

Pozyskaj urządzenie w leasingu

W przeciwieństwie do standardowych procedur kredytowych, leasing zapewnia minimum formalności i czasu, uproszczoną procedurę zawarcia umowy oraz wiele innych dodatkowych opcji.

Dla przedsiębiorcy leasing zapewnia sfinansowanie inwestycji, bez angażowania dużych środków własnych, które mogą być wykorzystane na inne cele. Jednocześnie nie pogarsza się zdolność kredytowa leasingobiorcy, a tym samym w każdej chwili istnieje możliwość pozyskania środków na inne inwestycje np. z kredytu bankowego.

Niezmienność wysokości opłat w całym okresie trwania umowy leasingowej pozwala dokładnie zaplanować wydatki leasingobiorcy w przyszłych okresach.

Nie można też zapomnieć o korzyściach podatkowych. Leasingobiorca (prowadzący księgę przychodów i rozchodów) może zaliczyć w koszty uzyskania przychodu cały czynsz leasingowy w dniu jego poniesienia (w przypadku leasingu operacyjnego), a także całą opłatę wstępną.

Polecamy kontakt z:

Woronowicz Kancelarie Sp. z o.o., tel.: 533 230 300 – dla klientów z województwa zachodniopomorskiego.
Europejski Fundusz Leasingowy, tel.: 71 377 77 77 – dla klientów z pozostałych województw.