Referencje

W ciągu 15 lat naszej działalności obsłużyliśmy setki instytucji i klientów.

Z usług firmy Ceramiktherm S.C. korzystają instytucje budżetowe takie jak: uniwersytety, politechniki, instytuty, fundacje, szkoły, placówki oświatowo-kulturalne, warsztaty terapii zajęciowej oraz firmy prywatne i klienci indywidualni. Poniżej zamieszczamy tylko niektóre z nich: